Vessants

arqueologia i cultura SLARQUEOFAUNA

 

ANÀLISI D'INDÚSTRIA ÒSSIA

Les anàlisis d'indústria òssia (societats preindustrials) proposades abasten des de l'adquisició de la matèria primera, això és analitzar els animals -caçats i/o domèstics- del lloc, fins a la seva transformació en eina, i integren tota aquesta elaboració en una cadena de treball que segueix els postulats de l'escola "cladista" o Sistèmica Filogenèntica que es va desenvolupar a partir de les idees de l'entomòleg alemany W. Hennig (1968. Elementos de una sistemática Filogenética. Eudeba. Barcelona). Aquest esquema es manté en l'estudi evolutiu de les cadenes de fabricació òssia. Per això totes les peces òssies estan interpretades dins d'un model teòric basat en les successives etapes en les que es va transformant el material ossi (graus de transformació òssia), segons el material localitzat en el jaciment estudiat. S'analitzen les matrius - resquills - útils poc elaborats (també útil secundari o de fortuna) - útils tipificats (o útil indicatiu) - i possibles útils reutilitzats. Així, es valora especialment la morfologia final (morfo-tipus), ja que és la representació acabada de la intenció de qui va fer la peça, i s'estudia com es poden aconseguir aquestes formes fent servir les eines òssies presents en el jaciment (graus de transformació tècnica, dividides en "extracció" i "elaboració"). Les possibles implicacions "funcionals" que de vegades estan suposades per la morfologia dels diferents morfo-tipus s'estudien i analitzen també mitjançant les empremtes d'ús.

El resultat final permet de comprovar la forma en que es van treballar els materials d'os en el grup analitzat i la seva possible funció: la vida del grup esmentat (assentaments i nomadisme, zones de treballs als jaciments); les qüestions d'arqueozoologia (tria d'animals); els primers tractaments carnissers i la resta de labors industrials fins a la conclusió final d'instrumental d'os (peces acabades, reutilitzades i fragmentades per l'ús).

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.