Vessants

arqueologia i cultura SLESTUDI, REGISTRE GRÀFIC I CONSERVACIÓ DE MATERIALS

 

El material arqueològic no és, per ell mateix, l'objecte d'estudi de l'arqueologia. Les ceràmiques, els metalls i d'altres objectes són només una font de coneixement que ens permet d'arribar a conclusions històriques. D'aquesta manera, l'anàlisi i estudi dels materials arqueològics perd una gran part del seu interès com a eina quan és aïllat del context estratigràfic que li dóna sentit.

En qualsevol cas, els treballs d'estudi i catalogació de materials adquireixen també importància des d'altres punts de vista. Així, no hem d'oblidar el seu paper com element de datació dins de la investigació arqueològica, o la informació que es pot obtenir des les sèries de materials en els estudis regionals o relacionats amb el comerç internacional.

Les limitacions de l'arqueologia comercial condueixen a la manca d'estudi de nombroses col·leccions dipositades en els fons de museus i institucions en què, així mateix, descansen els materials d'antigues intervencions, realitzades sense una metodologia moderna y de les quals els materials que aleshores van ser considerats dignes de ser conservar a hores d'ara gairebé no ens donen cap informació.

Vessants ofereix serveis d'estudi, registre gràfic i conservació de materials arqueològics. Els serveis van des de l'avaluació del potencial dels fons conservats i la cerca d'investigadors i institucions interessades en col·laborar en l'estudi, investigació o anàlisi del material fins a la realització de treballs d'estudi, catalogació i conservació del material arqueològic.


DIBUIX ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC

MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Dibuix tècnic de materials arqueològics a partir d'ortofotografia, que dóna com a resultat registres d'un gran rigor mètric i expressió gràfica en format digital.

Fotografia per a rectificació
Dibuix vectorial realitzat a partir d'ortofotografia
Dibuix manual/convencional

 

Registre gràfic de campana d'època Manuelina

 

Forques d'oller il·lustrades.

 

Plat en faiança


CONTEXTOS ARQUEOLÒGICS

Registre gràfic de planta, alçats i talls.
Dibuix manual convertit en format digital.

 

Planta d'àrea d'excavació arqueològica

 

Registre gràfic d'un enterrament

 

DIBUIX ARQUITECTÒNIC

Dibuix arquitectònic de detall.
Tall E-O d'església amb interpretació cronològica.

 

Aspecte actual de l'edifici
Proposta de reconstrucció de l'aspecte original de l'edifici
Registre gràfic d'una fita de límit de propriedat
Registre gràfic de la base d'una columna

 

IL·LUSTRACIÓ

Il·lustració de forn d'olleria sobre dibuix tècnic

 

Torn d'oller

 

CONSERVACIÓ DE MATERIALS

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.