Vessants

arqueologia i cultura SLEQUIP PERMANENT

José Jorge Argüello Menéndez

Doctor en Història per la Universitat d'Oviedo amb la tesi Artesanos e industria artesanal del país asturiano en la Edad Media. Va ser becat per la Fundación para la investigación Científica Aplicada y la Tecnología del Principado de Asturias (FICYT) (dins del II Plan de investigación del Principado de Asturias ) per a la realització entre abril de 1997 i octubre de 1998, a la Universidade do Minho de la investigació Análisis de las técnicas de investigación de los procesos industriales de la edad media y moderna. Minería y metalurgia histórica en Asturias y Portugal.
Des de 1999 realitza treballs d'arqueologia de gestió a Espanya i Portugal que inclouen la coordinació i direcció d'estudis històrics, estudis d'impacte ambiental, sondejos arqueològics, excavacions en àrea, estudis de materials i musealització i restauració de jaciments i materials arqueològics. Col·labora des de l'any 2005 en la docència del màster en Metodología de Intervenção no Património Arquitectónico de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat de Porto.

 

Nicolás Márquez Grant

Antropòleg físic i arqueòleg amb experiencia en projectes d'investigació i en treballs d'arqueologia comercial, principalment a Espanya, Portugal i al Regne Unit. Té una experiència considerable en l'estudi de restes humanes d'èpoques diverses, tant en incineracions com en inhumacions. Ha publicat en revistes especialitzades nacionals i internacionals. La seva tesi doctoral a la Universitat d'Oxford (2006) estava enfocada a l'estudi antropològic de poblacions d'època púnica, antiguitat tardana i època bizantina a Eivissa, i integrava les dades osteològiques amb dades del context funerari, social, econòmic, històric i mediambiental.
Els treballs de Nicolás Márquez Grant ha comprés excavacions i estudis sobre col·leccions en diversos museus amb material europeu, asiàtic, africà i americà. En l'àmbit de l'arqueologia comercial ha treballat per a grans empreses com Oxford Archaeology i Glasgow University Archaeological Research Division , entre d'altres. També ha realitzat excavacions arqueològiques, seguiments arqueològics i ha supervisat i dirigit un nombre d'excavacions que abasten des de la prehistòria fins a l'època postmedieval.
El seu interès en les restes humanes s'enfoca a metodologies per a la determinació de l'edat i el sexe, craniometria, trets epigenètics, reconstrucció de la dieta i paleopatologia amb la finalitat de reconstruir la forma de vida de les poblacions del passat. També s'ha interessat en l'evolució humana, i aquesta disciplina ha estat, precisament, el tema central de les classes que ha impartit a la Universitat d'Oxford des de l'any 2001.

 

Francesca Verd Oliver

Llicenciada en Psicologia (Universitat de les Illes Balears, 1989) i Especialista en Gestió del Patrimoni Arqueològic (UOC, 2006). Funcionària en excedència del Cos de Professors d'Ensenyança Secundària amb l'especialitat de llengua anglesa.
Els seus interessos s'enfoquen principalment a la gestió cultural, tant pel que fa a la divulgació cultural i científica com al disseny i desenvolupament de material didàctic.
És la responsable de la gestió de projectes de traducció i de la divisió editorial de l'empresa, així com de les tasques de disseny multimèdia.

 

 

COL·LABORADORS / CONSULTORS

GEMA E. ADÁN ÁLVAREZ (Anàlisi d'indústria òssia)

Doctora en Prehistòria i Arqueologia. Des de 2004 està com a "contractada-doctora" pel "Laboratorio de Cuaternario" del departament de Geologia de la Universitat d'Oviedo. Va estudiar a Oviedo i Salamanca i va obtenir diversos premis acadèmics ("Fi de Carrera", "Llicenciatura" i "Doctorat") per les seves investigacions en arqueofauna i indústria òssia durant la prehistòria. Avui dia investiga els inicis del Paleolític Superior a la Península Ibèrica amb els professors J. L. Arsuaga i Miguel Arbizu ( CN-04-218 ). També investiga sobre el Patrimoni Cultural (situació, legislació, formes de gestió) formant part de l' Academia del Partal. La seva tasca com a arqueòloga de gestió (excavacions, prospeccions, restauracions, plans urbanístics, dictàmens d'arqueofauna...) s'ha dut a terme en les comunitats autònomes d'Astúries, País Basc i Castella i Lleó, a més del nord de Portugal. Ha publicat dos llibres relacionats amb aquestes activitats: DE LA CAZA AL ÚTIL. La industria ósea del Tardiglaciar en Asturias , Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura. Principado de Asturias Oviedo, 1997; i RESCATANDO LA MEMORIA: La actuación arqueológica en el "Solar de Caballería" y el Convento de San Pablo de Burgos". Ayuntamiento de Burgos. Burgos, 2005), i més de vuitanta articles i comunicacions juntament amb diversos programes multimèdia.


HUGO PEREIRA (Dibuix i il·lustració arqueològica)

Dibuixant i il·lustrador d'arqueologia per l' Escola de Arqueologia do Freixo (Portugal). Té molta experiència en el desenvolupament de solucions de representació gràfica entre el dibuix arqueològic tradicional de detall i rigor tècnic i las actuals tecnologies informàtiques, que es tradueixen en registres d'elevada expressió gràfica y gran interpretabilitat en suport digital, versàtil, dinàmic y (re)editable, amb la conseqüent reducció del temps i del cost de producció.
Entre 2000 i 2008 ha estat el dibuixant responsable de la intervenció arqueològica en el monestir de S. João de Tarouca, a carrec de l'Institut Portuguès de Patrimoni Arquitectònic (IPPAR) i ha dut a terme una gran quantitat de registres gràfics de materials i contextos arqueològics i arquitectònics, entre els quals destaquen el dibuix arqueològic i arquitectònic de l'església i el de l'àrea d'excavació arqueològica de les dependències monàstiques.
Ha col·laborat en diversos projectes d'estudi per a entitats públiques i privades i ha participat en desenes de publicacions portugueses i internacionals.


Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.