Vessants

arqueologia i cultura SL

divisió editorialFòrum


DIVISIÓ EDITORIAL

 

L'editorial Vessants té com a objectiu l'edició i divulgació d'obres relacionades amb la cultura i el patrimoni històric i arqueològic.

Així, dins d'aquesta línia editorial s'han creat les col·leccions de Història medieval, Antropologia física, Ciència i arqueologia, Arqueologia medieval, Arqueologia moderna i contemporània i Societat i cultura.

La idea de publicar llibres des de Vessants neix del desig de contribuir a la difusió cultural tant com sigui possible, però també parteix d'una visió realista del món editorial.

És per això que Vessants no publicarà les seves obres ajustant-se al sistema editorial tradicional. Vessants, arqueologia i cultura edita els seus llibres en format digital i en paper, amb el sistema d'impressió sota demanda i amb llicències de Creative Commons (alguns drets reservats) enlloc d'estar subjectes al tradicional Copyright (tots els drets reservats).

Explicarem breument la raó d'aquestes decisions que, en principi, poden semblar extremadament innovadores i, per tant, arriscades en excés.


PER QUÈ LES OBRES ES VENDRAN EXCLUSSIVAMENT A INTERNET I SERAN IMPRESES SOTA DEMANDA?

La resposta és molt senzilla. Quan una obra és publicada de manera tradicional, s'ha d'imprimir físicament una quantitat determinada d'exemplars dels quals una part es distribueix i l'altra s'ha de guardar en un magatzem. Així, s'han de pagar els costos d'impressió i distribució, i a més s'ha de disposar d'un magatzem, que també tindrà un cost determinat. Això suposa fer una gran inversió per cada llibre que es publica. El fet de no tenir aquestes despeses inicials vol dir que hi ha una major capacitat de repartir la inversió en diversos projectes simultanis, i també en el procés de divulgació de les obres publicades.

D'una altra banda, el fet de no haver de dedicar una part del preu del llibre a pagar la seva distribució i les comissions dels intermediaris fa que el preu final del llibre sigui molt més assequible per al comprador final i també que l'equip de producció del llibre (autors, assessors, traductors, il·lustradors...) rebi una remuneració major que si el llibre fos publicat en el circuit tradicional.

La impressió sota demanda implica que cada vegada que es faci la comanda d'un llibre es procedirà a la seva impressió. D'aquesta manera, cada client pagarà les despeses d'impressió del seu llibre. Quan es publica un llibre de la manera tradicional, s'ha de calcular els costos per tal de que la inversió sigui rentable comptant amb la venda d'una quantitat determinada de llibres. Això normalment es tradueix en un cost afegit al preu final del llibre.

En canvi, quan es fa servir el sistema d'impressió sota demanda, el preu final del llibre es reparteix entre el cost d'impressió, la remuneració de l'equip de producció del llibre i la comissió de l'empresa encarregada d'imprimir i enviar el llibre imprès.

Això, a més, te avantatges tant per als autors com per als clients finals del producte, ja que els llibres no quedaran fora de catàleg i sempre seran accessibles.


PER QUÈ S'EDITARAN TAMBÉ ELS LLIBRES EN FORMAT DIGITAL?

Perquè hi pot haver gent que s'estimi més no tenir el llibre imprès i tenir-lo en forma de document al seu ordenador. Així, podrà imprimir les pàgines que vulgui quan vulgui (cosa especialment útil per als estudiants) i en el paper que prefereixi (cosa molt útil en el cas dels llibres d'art).

A més, eliminar el cost d'impressió suposa de fet una reducció considerable del cost del llibre, una cosa que cal tenir en compte en el cas de les obres d'índole acadèmica o especialitzada, ja que podran ser obres de referència per als estudiants.


PER QUÈ UNA LLICÈNCIA DE CREATIVE COMMONS ENLLOC DEL COPYRIGHT TRADICIONAL?

Perquè permet distribuir l'obra lliurement. Això vol dir que les obres publicades per Vessants podran ser fotocopiades per complet, per exemple. Sabem que, probablement, molts estudiants fotocopiaran els postres llibres (com vam fer nosaltres amb obres d'altres autors quan érem estudiants amb pocs recursos) o copiaran els nostres llibres electrònics, però també sabem que, quan la situació canvia, molta gent s'estima més tenir l'obra impresa que una fotocòpia. I també sabem que la gent tendeix a valorar la feina i l'esforç d'altres persones i està disposada a pagar un preu raonable per aquesta feina i aquest esforç. Des del moment en que ens esforcem per oferir llibres interessants a un preu raonable, creiem que el públic sabrà apreciar aquest esforç i preferirà comprar un llibre electrònic que pagar el mateix preu per una fotocòpia, per exemple.

També volem suposar que el nostre públic, en aquest cas concret el públic d'Espanya, preferirà pagar una determinada quantitat per tenir una obra en format electrònic (una quantitat que possiblement serà similar o fins i tot inferior al que costaria fotocopiar-la), sabent que aquesta quantitat anirà directament a l'equip productor de l'obra, que pagar unes fotocòpies sabent que amb cada una s'està pagant un cànon per copia privada que, en el cas de les obres publicades per Vessants , és totalment injustificat ja que la còpia de les obres és permesa.

En un món ideal s'hauria de poder exigir la devolució de l'import del cànon per còpia privada si en el llibre que es vol fotocopiar hi ha imprès un avís on autor i editor n'autoritzen la còpia però, lamentablement, no és així. Així i tot, a cadascuna de les nostres obres s'expressa clarament la mena de llicència a la qual estan subjectes. Us convidem des d'aquí a reclamar els vostres drets.

Hem de dir que cada obra en concret tindrà la llicència que més s'ajusti a les seves característiques en particular. Per tant, serà convenient comprovar en cada cas el resum de la llicència a la qual està subjecta cada obra per tal de saber exactament en quines condicions es pot reproduir i distribuir, si se'n poden realitzar obres derivades o no i, en cas de poder-se realitzar, quina llicència hauran de dur les obres derivades.

Aquí teniu més informació sobre les llicències Creative Commons.


QUIN TIPUS DE LLIBRES PUBLICAREM I QUI POT PUBLICAR AMB NOSALTRES?

Per començar iniciarem la nostra tasca de divulgació cultural amb obres sobre arqueologia, antropologia física i obres relacionades amb l'art i la cultura. També hem pensat en incorporar obres literàries en el futur.

Qualsevol persona pot publicar amb Vessants , mentre el seu treball s'ajusti als paràmetres marcats per l'empresa en cada moment i mentre estigui d'acord en publicar la seva obra sota una llicència copyleft.

Les obres d'arqueologia i antropologia seran llegides i revisades per un comitè assessor en el qual hi haurà especialistes en cada àrea abans de donar el vist-i-plau per a la seva publicació.

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.