Vessants

arqueologia i cultura SLARQUEOLOGIA

 

Vessants, arqueologia i cultura ofereix serveis de treballs arqueològics des d'una perspectiva interdisciplinària. Els nostres serveis van des de la investigació històrica i l'anàlisi de documents manuscrits fins a la prospecció arqueològica i els processos d'excavació, realització de memòries, tractament, estudi i restauració de material arqueològic.

L'objectiu principal de tots aquests processos d'investigació es la comprensió dels processos de formació de l'estratigrafia i del paisatge i l'obtenció final de coneixements que permetin la reconstrucció de la història.

Així mateix, també és un objectiu de Vessants la transmissió dels coneixements obtinguts en el desenvolupament de la seva activitat investigadora. En aquest aspecte cal destacar tant la publicació i divulgació dels resultats dels diversos treballs com la correcta i sistemàtica organització dels sistemes de registre arqueològic. Els textos, articles i llibres publicats són la conclusió dels treballs i la seva importància es deriva de la necessitat de transmissió i divulgació dels coneixements cap a la societat. Tot i així, aquesta tasca tan sols es un acte de fe si no es transmeten també els mètodes i procediments mitjançant els quals s'ha arribat a unes determinades conclusions. Les fitxes d'unitat estratigràfica, dibuixos, plantes, alçats, llistes de materials arqueològics, fotografies i altres registres degudament inventariats, constitueixen així el corpus documental que podrà ser estudiat en el futur i que permetrà que altres investigadors realitzin nous estudis.

 

Excavacions arqueològiques

Seguiments arqueològics

Estudis d'impacte ambiental

Anàlisi i estudi del patrimoni construït

Estudis històrics

Arqueofauna

Estudi, registre gràfic i conservació de materials

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.