Vessants

arqueologia i cultura SLSERVEI D'ANTROPOLOGIA FÍSICA

 

El servei d'antropologia física de Vessants (SAF) excava, documenta i estudia les restes humanes procedents de jaciments arqueològics. L'estudi de les restes humanes permet la reconstrucció de la manera de viure d'una població del passat. Així, amb les dades obtingudes, es pot establir el perfil demogràfic (distribució per edat i sexe) de la població, així com la seva dieta, l'estat de salut de la població, l'estil de vida en general i la forma en que van ser enterrats. Conjuntament amb les dades arqueològiques, els resultats antropològics permeten una major comprensió del passat.

ELS NOSTRES SERVEIS

El servei d'antropologia física ofereix una ampla varietat de serveis que comprenen l'excavació, documentació i estudi de tombes i restes humanes. Tant si es tracta d'una tomba individual com d'una fossa comuna o un cementiri, tant si són incineracions o inhumacions, els nostres serveis inclouen tant l'excavació del material com el seu estudi i la redacció de l'informe. Analitzem material humà ossi de tota mena, tant si es tracta d'un sol esquelet, com si es tracta de projectes més grans.

També oferim un servei d'assessorament professional i de recolzament a arqueòlegs, museus i institucions sobre els procediments escaients en l'excavació de restes humanes i impartim cursos especialitzats per a arqueòlegs i antropòlegs.

EN QUÈ CONSISTEIX UNA ANÀLISI ANTROPOLÒGICA?

Desprès d'excavades, les restes humanes es renten i es procedeix a la seva catalogació i anàlisi. Aquesta anàlisi proporcionarà, sempre que l'estat de conservació de les restes ho permeti, la següent informació:

  • Identificació de restes òssies
  • Estat de conservació
  • Estimació del nombre mínim d'individus en la mostra
  • Estimació de l'edat i sexe de l'individu
  • Perfil bàsic (paleo)demogràfic
  • Recollida de dades mètriques i càlcul de l'estatura
  • Estudi paleopatològic o de l'estat de salut: trauma, artrosi, infeccions, etc.
  • Estudi de l'estil de vida: hàbits dietètics, posició a la gatzoneta

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.