Vessants

arqueologia i cultura SLANÀLISI I ESTUDI DEL PATRIMONI CONSTRUÏT

 

Els treballs d'excavació o seguiment arqueològic es duen a terme molt sovint en zones urbanes en les quals els edificis i estructures per rehabilitar són fruit de l'acumulació de processos històrics. L'anàlisi de l'arqueòleg en aquests casos ha de comprendre tant l'estudi de l'estratigrafia soterrada com el de la visible que pren forma de murs, habitacles o edificis.

De la mateixa manera que els dipòsits o estructures trobades en un context arqueològic, el patrimoni construït ha de ser analitzat i entès des del punt de vista estratigràfic. Els murs, les finestres i les portes es relacionen entre ells amb una relació estratigràfica que permet la seva lectura i interpretació d'acord amb les tècniques arqueològiques. Un edifici, tal i com el veiem, no és més que la conseqüència de les diverses actuacions que al llarg dels temps han anat restant i sumant elements, i que han deixat una petjada en forma de relacions estratigràfiques. L'anàlisi integral de l'edifici s'ha de realitzar mitjançant l'intercanvi d'informació ofert per l'estudi històric, l'anàlisi estratigràfica, l'estudi dels materials de construcció, la identificació de les fases cronològiques, la constatació de patologies i el desenvolupament del projecte de renovació.

Aquesta anàlisi de conjunt és fonamental en aquells projectes que tenen com a objectiu la intervenció per a la restauració del patrimoni construït. En aquests casos és fonamental l'articulació entre l'experiència de l'arquitecte restaurador i la de l'equip històric/arqueològic, el qual ofereix informació i una anàlisi de la història de l'edifici, fonamentals per a la comprensió i resolució de patologies així com per al desenvolupament del projecte final de restauració.

La metodologia d'intervenció es desenvolupa amb una primera anàlisi, fruit de la investigació històrica, arxivística i bibliogràfica. La informació obtinguda d'aquesta manera s'encreua aleshores amb la informació aconseguida amb la lectura dels paraments, d'acord amb les relacions estratigràfiques existents i amb l'estudi de la metrologia de paraments i elements constructius com maons, teules, rajoles, etc. Aquesta informació encreuada permet la identificació de les fases constructives i la reconstrucció històrica de l'edifici. El treball continu d'aquesta investigació es discuteix de manera científica amb l'arquitecte restaurador de manera que, mitjançant aquesta dialèctica i transmissió de coneixements, s'assoleix un enriquiment i una millora del projecte, les quals creen així un valor afegit per al mateix edifici.

 

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.